Lovestock
Voor duurzame dagbesteding
 

privacystatement

Dit is het privacy statement van LoveStock, gevestigd op de Middenloop 10, 5704 JC Helmond. Als je bij ons in begeleiding komt, dan verwerken we je gewone persoonsgegevens en bijzondere persoonsgegevens. Deze gegevens hebben we nodig om de begeleiding zo goed mogelijk bij je aan te laten sluiten. Je bent niet verplicht om die persoonsgegevens te verstrekken. Voor je persoonsgegevens kunnen we ons beroepen op de grondslag dat we deze gegevens nodig hebben voor het uitvoeren van een overeenkomst. Voor de andere gegevens vragen we uitdrukkelijk je toestemming. We spreken deze privacyverklaring met je door, zodat je precies weet welke gegevens we verwerken en waarvoor. Als je ons toestemming geeft, vragen wij je bij de start van de zorg onder deze verklaring een handtekening te zetten.


We gebruiken je gegevens voor verschillende doeleinden. Zo verwerken we je adresgegevens zodat we je kunnen ophalen als je een indicatie voor vervoer hebt. Maar ook bijvoorbeeld, zodat we een kaartje of een brief kunnen sturen. Daar hebben we ook je e-mailadres voor nodig.
Je geboortedatum is soms handig bij het contact met je behandelaar of als we je huisarts moeten bellen op het moment dat je hulp nodig mocht hebben. Dit doen we uiteraard alleen met jouw nadrukkelijk toestemming.
Medische gegevens, zoals de naam van je behandelaar, huisarts en mogelijk andere zorgverleners gebruiken we alleen om, na overleg met jou, informatie op te vragen, zodat we onze begeleiding zo goed mogelijk op jou af kunnen stemmen. Als je niet wil dat we contact opnemen, dan hoef je die gegevens ook niet te vertellen. Je contactpersoon bellen we alleen als dat van jou mag, bijvoorbeeld als het niet goed met je gaat en je hebt hulp nodig van je contactpersoon.
Als je ergens allergisch voor bent, dan willen we dat graag weten, zodat we daar rekening mee kunnen houden, bijvoorbeeld met koken. En je hoeft ons alleen te vertellen of je medicijnen gebruikt als we rekening moeten houden met bepaalde bijwerkingen of effecten. Als je gebruik wil maken van het composttoilet, willen we ook graag weten of je medicijnen gebruikt. We houden de composthoop liever vrij van medicatie.
Gegevens over je huidige situatie hebben we nodig om een beeld van je te krijgen en onze begeleiding passend bij jou te maken. De gegevens die we vragen bij risico-inventarisatie en crisismanagement zijn bedoeld om het zowel voor jou als voor ons en andere deelnemers zo prettig en veilig mogelijk te maken. We kunnen op die manier ook juist handelen als het een keer nodig mocht zijn. De gegevens die we willen weten bij wensen en doelen, gebruiken we om samen met jou te bepalen wat je wil bereiken en om je voortgang bij te kunnen houden. Tenslotte hebben we de praktische gegevens nodig om de aard en vorm van de dagbesteding te kunnen bepalen.


De gegevens uit jouw persoonlijke ondersteuningsplan delen we nooit met derden. Alleen de betrokken personen binnen LoveStock mogen dit lezen. Als je via de gemeente vanuit een Wmo-indicatie bij ons terecht bent gekomen, dan mag ook jouw consulent van de gemeente jouw plan opvragen. Dit gebeurt doorgaans alleen als daar een goede reden voor is, bijvoorbeeld om te onderzoeken of we wel goede zorg aan je leveren. Bij calamiteiten zijn we wel wettelijk verplicht om de informatie die van belang is door te geven aan de betreffende gemeente en de GGD. We zullen dan alleen de gegevens doorgeven die voor de melding noodzakelijk zijn.
Behalve dat je zelf mag kiezen of je wil dat wij je gegevens verwerken, heb je nog meer rechten. Zo mag je bijvoorbeeld altijd al jouw gegevens inzien. Ook mag je ze corrigeren of zeggen dat we bepaalde informatie moeten verwijderen. Je hebt ook het recht om alleen voor een bepaalde verwerking je toestemming in te trekken. Als je vindt dat wij niet goed omgaan met jouw gegevens, dan mag je altijd een klacht indienen. Op elk moment kun je je toestemming ook weer intrekken. Je kunt hiervoor een mailtje sturen naar info@lovestock.nl of bij je begeleider een formulier hiervoor ondertekenen. Je gegevens worden drie maanden na afsluiting van de begeleiding nog bewaard. Zo kunnen we na drie maanden uit nazorg nog eens bellen hoe het met je gaat. Daarna verwijderen we jouw gegevens, tenzij jij graag wil dat we ze bewaren.
Hierbij verklaar ik [naam cliënt] dat [naam begeleider] dit privacy statement met me heeft doorgenomen. Ik begrijp wat er gezegd wordt en ik weet wat mijn rechten zijn.
☐ Ik geef LoveStock toestemming om al mijn persoonsgegevens volgens hun privacy statement te verwerken.
☐ Ik geef LoveStock beperkt toestemming om mijn persoonsgegevens volgens hun privacy statement te verwerken, namelijk alleen voor: _____________________________________________________________________________________________________________________________
Datum:
Plaats:
Naam:
Handtekening: